Informele zorg in Vlaanderen

auteur(s):
Mede-auteurs: Moons, Dirk
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: WE 0048

Informele zorg is de zorg die mensen opnemen voor een ziek, gehandicapt of bejaard persoon of een persoon die niet in staat is de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren. Een eerste hoofdstuk van dit rapport schetst hoeveel personen aan informele zorg doen. In een tweede deel wordt stil gestaan bij de terminologie. Wat is informele zorg? welke ontwikkelingen tekenen zich af? Is mantelzorg informele zorg? Een vrijwilligerswerk? Het derde deel verschaft inzicht in de gebruikte bronnen en methodologie. Het vierde en vijfde deel bespreken de determinanten voor informele zorg. In een zesde deel wordt nagegaan in welke mate informele zorg en opvang van kleine kinderen samengaan. Een laatste deel bevat conclusies en beleidsaanbevelingen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact