Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

auteur(s):
Mede-auteurs: Mathijssen, Carmen
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Documentcode: WE 0056
ISBN: 978-2-509-01096-4

Het principe om vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk te maken, is essentieel. Voor het vrijwilligerswerk, voor de samenleving, voor het democratisch functioneren ervan. Vanuit die overtuiging ontstond het project ‘Vrijwilligerswerk Versterkt’, dat zich richt op een brede toegankelijkheid van kwetsbare groepen tot vrijwilligerswerk. Uit het actiespoor zijn praktische suggesties en inzichten opgetekend; vanuit het reflectiespoor geven we dieper, kritisch inzicht in de mogelijke spanningsvelden die in de relatie vrijwilligerswerk – kwetsbare groepen aan de oppervlakte komen.

In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de rol die vrijwilligerswerk kan spelen voor de afgebakende doelgroep. Ze zoeken vanzelfsprekend ook naar de randvoorwaarden die vervuld moeten worden om kwetsbare vrijwilligers succesvol in vrijwilligerswerk in te schakelen. Openheid en toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor een zo ruim mogelijke groep mensen vormt de rode draad in dit verhaal.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact