Jobcoaching in het vrijwilligerswerk voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid

auteur(s):

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2004
Type:
Aantal pagina's: 51
Rubriek(en):

Documentcode: HA 0012

Mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid inschakelen in het vrijwilligerswerk vraagt de nodige aandacht. Als de noden van vrijwilligers en van vrijwilligersorganisaties niet goed op elkaar zijn afgestemd ontstaan moeilijkheden. Een betere onderlinge afstemming kan veel problemen voorkomen. Daartoe is deze uitgave opgesteld. Op basis van de resultaten van een concreet project worden een hele reeks tips geformuleerd. Er zijn tevens voorbeelden opgenomen van een verwijzingsformulier (voor tewerkstelling, vrijwilligerswerk of vorming) en van een cursus ‘Voorbereiding op vrijwilligerswerk’.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact