Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk?

auteur(s):


Uitgavejaar: 1998
Type:
Aantal pagina's: 35
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: JO 0013

Het vrijwilligerswerk bevindt zich in onze maatschappij in een schemerzone. Enerzijds wordt het overschaduwd door het professioneel regime, anderzijds sluit het niet volledig aan bij de informele kaders of bij de commerciële wereld van consumptie en vrijetijdsbesteding. Het is bovendien een relatief ongrijpbaar en onzichtbaar verschijnsel. Het bestaat uit een chaotische heterogeniteit aan activiteiten die zich onopvallend in tal van maatschappelijke terreinen inpast. Het vrijwilligerswerk is daarom lange tijd ondergewaardeerd geweest en werd tot nog toe als (sociologisch) fenomeen karig bestudeerd. Dit artikel is een poging een deelgebied van vrijwillige inzet te verkennen en er de aandacht op te vestigen.

Download PDF

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact