Krachtenbundel

Duizend en één kracht

auteur(s):
Mede-auteurs: van Hinsberg, Annemarie
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2009
Type:
Aantal pagina's: 48
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Documentcode: ALL 0026

‘ Krachtenbundel, duizend en één kracht’ is bedoeld voor organisaties die op lokaal vlak de participatie van  allochtone vrouwen willen bevorderen. Op basis van zes pilootprojecten werden vier handreikingen samengesteld. De eerste handreiking behandelt ‘werving en voorlichting’. Een tweede reeks suggesties gaat over ‘werving van maatjes’ (coaches om te helpen bij het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk,…). Een derde handreiking biedt suggesties voor het ‘kennismaken met vrijwilligerswerk’. Een laatste hoofdstuk is een handreiking voor de organisatie van een ‘kansenbeurs’.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact