Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers

auteur(s):
Mede-auteurs: van der Klein, M.
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: REK 0025

De behoefte aan doeltreffende manieren om vrijwilligers te werven en te behouden is de laatste jaren gegroeid. In het kader van een intersectoraal onderzoek werd nagegaan welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de sectoren wat betreft werven en behouden van vrijwilligers, welke de sterke en zwakke punten zijn. In een bijlage zijn een hele reeks concrete tips opgenomen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact