Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen

Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2003
Type:
Aantal pagina's: 396
Rubriek(en):

Documentcode: EVC 0012

Uit onderzoek is gebleken dat België een sterk diploma gericht land is. Een aantal ontwikkelingen tasten de diplomawaarde echter aan. Het debat en de ontwikkelingen rond EVC en sleutelcompetenties passen in de ontwikkelingen naar een competentiegerichte benadering. Deze studie, uitgevoerd door het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) schetst de situatie van het levenslang leren in Vlaanderen. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan EVC.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact