New Forms of Volunteering in Europe: Toward a Late Modern Re-Construction of a Dwindling Phenomenon

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: AL 0123

In het huidige debat over vrijwilligerswerk leeft de overtuiging dat het vrijwilligerswerk dramatisch verandert ten gevolge van de sociale en culturele veranderingen van de laatste decennia. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het aantal vrijwilligers weinig verandert maar wel de wijze van engagement. Toenemende individualisering zorgt voor een spanning tussen aan de ene hand een volatiel en minder organisatiegebonden patroon van vrijwilligen en anderzijds een meer berekende en onderhandelde vorm van engagement in een strikter organisatorisch kader.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact