Op zoek naar menselijk kapitaal

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties

auteur(s):
Mede-auteurs: Scholten, Cecil & Oudenampsen, Dick & Moll, Marit & Leckie, Vanessa
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Aantal pagina's: 93
Rubriek(en):

Documentcode: HA 0016
ISBN: 9789088390395

Dit onderzoek wenst een beter beeld te krijgen van het vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties (zelfhulpgroepen). Waarom zetten leden van deze organisaties zich in als vrijwilliger? Wat doen ze en hoeveel tijd besteden ze eraan? Wat motiveert hen? Hoe zijn de randvoorwaarden geregeld? Hoe is de verhouding met andere betrokkenen (beroeps, beleidsmakers, vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn, …)? Tevens worden de resultaten vergeleken met ander onderzoek. De uiteindelijke bedoeling is het vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties op te starten of te verbeteren.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact