Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad

auteur(s):
Mede-auteurs: van den Broecke, Jennifer & Hoijtink, Marc & Boven, Josine


Uitgavejaar: 2008
Type:
Aantal pagina's: 98
Rubriek(en):

Documentcode: ALL 0018
ISBN: 978-90-77389-57-7

Met de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) krijgen lokale overheden de taak om mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen en dit in een multiculturele omgeving. Dit onderzoek probeert een antwoord te vinden op volgende vragen: hoe kan afstemming en samenwerking tussen alle partijen het best vorm krijgen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, de kwaliteit van de zorg gewaarborgd te houden en ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan aan motivatie en plezier van informele en professionele zorgverleners.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact