Raadpleeg onze gespecialiseerde bibliotheek online of in het echt. De collectie bevat alleen publicaties die vrijwilligerswerk en vrijwilligers behandelen, of thema’s die daar heel nauw bij aansluiten. Onze catalogus staat volledig online. Sommige werken zijn zelfs downloadbaar. Wil je meer? Bezoek onze bibliotheek dan in ’t echt. Maak eerst een afspraak op bib@vsvw.be en kom gerust langs om de werken in te kijken. Je kan de publicaties niet uitlenen, informeer ter plaatse naar wat je kan fotokopiëren en afdrukken.

Afspraken van en met vrijwilligers

auteur(s):
Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Agenderen en visie ontwikkelen

auteur(s):

In deze uitgave is ‘Vrijwilligerswerk agenderen en visie ontwikkelen’ het centrale onderwerp.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Aging in the Netherlands. Elderly People and Voluntary Work

auteur(s):

In 1982 ging een studiegroep aan de slag over ‘vrijwilligerswerk voor en door ouderen’. Deze brochure bevat een beknopte weergave van de resultaten.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Aktie graag gedaan

Dossier vrijwilligerswerk

auteur(s):
Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Algemene omgevingsanalyse Vlaanderen
Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen

Allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):

Dit onderzoek beschrijft de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en de ondersteuningsbehoeften.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie

auteur(s):

Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van het participatiegedrag van allochtone vrijwilligers. Wat motiveert of verhindert allochtonen om een engagement op te nemen. 

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Als je er niet uitkomt, hoor ik het wel.

Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

auteur(s):

Deze brochure bevat een zes-stappenplan voor het opzetten van begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in de sportsector.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen

Een handleiding voor vrijwilligers

auteur(s):

Dit boekje is geschreven om mensen die vrijwilligerswerk willen doen te helpen bij de eerste stappen

Uitgavejaar: 1981
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Als vrijwilligers samen-werken met beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat, zowel vanuit praktisch als vanuit ethisch deontologisch standpunt, de verhouding is tussen vrijwilligers en beroepskrachten en hoe ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situation – Trends – Outlook

auteur(s):

In dit verslag van een Algemene Vergadering van het CEV wordt ingegaan op enkele belangrijke vragen in verband met een effectieve een efficiënte omkadering van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

An Environmental Scan on Volunteering and Improving Volunteering

An Environmental Scan on Volunteering and Improving Volunteering

auteur(s):

Dit Canadees onderzoek bevat een scan van een reeks onderzoeken over vrijwilligerswerk en de resultaten van een reeks gesprekken met sleutelinformanten uit het vrijwilligerswerk, het bedrijfsleven en de overheid.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

An Introduction to Marketing

auteur(s):

Deze gids werd uitgegeven om vrijwilligersorganisaties te helpen om hun marketingvaardigheden te verbeteren

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact