Raadpleeg onze gespecialiseerde bibliotheek online of in het echt. De collectie bevat alleen publicaties die vrijwilligerswerk en vrijwilligers behandelen, of thema’s die daar heel nauw bij aansluiten. Onze catalogus staat volledig online. Sommige werken zijn zelfs downloadbaar. Wil je meer? Bezoek onze bibliotheek dan in ’t echt. Maak eerst een afspraak op bib@vsvw.be en kom gerust langs om de werken in te kijken. Je kan de publicaties niet uitlenen, informeer ter plaatse naar wat je kan fotokopiëren en afdrukken.

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

auteur(s):

In een plezante brochure krijgen we een overzicht van soorten motieven die jongeren ertoe bewegen om zich te engageren.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart!

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zicht krijgen

auteur(s):

Om vrijwilligersbeleid te kunnen voeren hebben gemeenten provincies zicht nodig op de wensen van vrijwilligers en hun organisaties. Deze brochure biedt hiervoor inspiratie.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Zicht krijgen

auteur(s):

Voor een gemeente is het belangrijke om een zicht te hebben op het vrijwilligerswerk wanneer ze een vrijwilligersbeleid wensen uit te werken. Hoe ze een zicht kunnen krijgen is het onderwerp van deze brochure.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zicht op vrijwilligerswerk.

Methoden om het lokale vrijwilligerswerk in beeld te krijgen

auteur(s):

Zicht te krijgen op het lokaal vrijwilligerswerk is de focus van deze brochure die enkele methoden behandelt om gegevens te verzamelen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Zilver

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Zilveren kracht

Mobiliseren van mensen met levenservaring

auteur(s):

Wat kan de overheid doen om burgers tot op hoge leeftijd volwaardig te laten participeren in de samenleving? Hierop wordt in deze uitgave een antwoord gezocht.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):

Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Zo werkt dat. Impressies van hedendaags vrijwilligerswerk

Zondag: bezoekdag…? Relatieopbouw van vrijwilligers met volwassen mentaal minder-validen. Animatie door vrijwilligers in instellingen voor volwassen mentaal minder-validen

auteur(s):

In deze brochure wordt beschreven hoe vrijwilligers kunnen worden ingezet in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zonder cement geen bouwwerk

Vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst

auteur(s):

Verslag van een uitvoerig debat met vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen over vrijwilligerswerk in de zorg.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Zorg voor chronisch zieken

Informatiemap voor vrijwilligers

auteur(s):

Deze handleiding wil de activiteiten van vrijwilligers in de zorg voor chronisch zieken beter afstemmen op de behoeften van chronisch zieken.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zorgdragen voor vrijwilligers …enkele vuistregels

auteur(s):

Deze brochure bevat een reeks aan concrete suggesties i.v.m. ondersteunen van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact