De politiek en het verenigingsleven in België

auteur(s):
Mede-auteurs: Sägesser, Caroline & Swyngedouw, Marc & Vander Weyden, Patrick
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Documentcode: AL 0067

Verenigingen vervullen in ons land een belangrijke rol in de samenleving. Voorliggend rapport brengt de plaats van het middenveld in de verschillende programma’s van de politieke partijen en regeerakkoorden (2003-2004) in kaart.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact