Samen vrijwilligen

Werken aan fijne ervaringen

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Documentcode: AL 0166
ISBN: 978-2-509-01952-3

Vrijwilligers werken samen met andere vrijwilligers, met bestuursleden (of bestuursvrijwilligers), met beroepskrachten, en staan ook vaak ten dienste van anderen waarmee ze in contact komen.

Waar mensen samenwerken, kan je nooit volledig vermijden dat men er andere opvattingen op na houdt en dat er botsingen tussen karakters en persoonlijkheden voorkomen. Toch is een groot deel van de problemen te vermijden. Niet louter door afspraken op papier te zetten, wel door ervoor te zorgen dat afspraken opgevolgd worden, er met de mensen gesproken wordt, kort op de bal te spelen als er zich een moeilijkheid voordoet, en dat er ook mogelijkheden tot correctie worden ingebouwd. In bepaalde gevallen is de beste conclusie immers de samenwerking stop te zetten.

In deze publicatie schetsen we een aantal situaties en uitspraken en distilleren we hieruit tips en suggesties om de samenwerking tussen uitvoerders en organisatoren van het vrijwilligerswerk vlotter te laten verlopen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact