Sociale samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

Sociale samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Documentcode: AL 0139
ISBN: 978-90-357-0670-5

Vanuit drie invalshoeken: de sociale en maatschappelijke participatie, het vertrouwen en de integratie wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in de Nederlandse samenleving zowel nationaal als lokaal. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, ondermeer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen en tussen kerkelijken en onkerkelijken. Ook wordt een overzicht geboden van de ontwikkelingen op het terrein van sociale samenhang gedurende de laatste 15 jaar. Tevens wordt Nederland in Europees perspectief geplaatst. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de sociale samenhang is gelijk gebleven of zelfs is toegenomen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact