The Big Tent

Corporate Volunteering in the Global Age

auteur(s):


Uitgavejaar: 2012
Type:
Aantal pagina's: 258
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Documentcode: BED 0011

Dit boek dat beoogt toegankelijk en bruikbaar te zijn heeft drie doelstellingen: een begrippenkader in verband met werknemersvrijwilligerswerk uitwerken, kennis uitwisselen tussen bedrijven en NGO’s met het oog op een betere samenwerking en identificeren van struikelblokken en zoeken naar oplossingen ervoor.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact