Tweede meting monitor Vrijwilligerswerkbeleid.

Eindrapport

auteur(s):
Mede-auteurs: Bouwmeester, Jaap

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2004
Type:
Aantal pagina's: 52
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Documentcode: OV 0043

Vrijwilligerswerk is een belangrijk middel om de kwaliteit van de samenleving te verhogen. Dit onderzoek werd gevoerd om een zicht te krijgen op het vrijwilligerswerkbeleid van de Nederlandse gemeenten en provincies. Concrete doelstellingen zijn: een inventaris van de wijze waarop gemeenten het vrijwilligerswerkbeleid hebben vorm gegeven, weten wat de behoeften en de mening van de doelgroep is en een registratie van de veranderingen in de ingezette beleidsinstrumenten en het oordeel van de doelgroep over meerdere jaren. In een bijlage is de volledige vragenlijst opgenomen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact