Using volunteering infrastructure to build civil society

Using volunteering infrastructure to build civil society

De infrastructuur van vrijwilligerswerk benutten voor de opbouw van de civil society

auteur(s):

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2014
Type:
Aantal pagina's: 250
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Documentcode: ST 0020

In dit proefschrift wordt nagegaan welke factoren ertoe hebben bijgedragen dat in verschillende landen vrijwilligerscentrales worden(werden) opgericht, welke functie ze hebben en hoe en waarom ze van elkaar verschillen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact