Veilig vrijwilligerswerk

Beter omgaan met risico's in het vrijwilligerswerk

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: STA 0055
ISBN: 978-2-509-00488-8

Het organiseren van vrijwilligerswerk houdt heel wat risico’s in. Organisaties die met vrijwilligers werken hebben als taak ervoor te zorgen dat de activiteiten op een degelijke en veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Eva Hambach van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk bekijkt de thematiek van veilig vrijwilligerswerk in dit boekje vanuit twee invalshoeken: die van de vrijwilliger en die van de organisatie. Het eerste deel gaat over de risico’s die vrijwilligers kunnen lopen bij het verrichten van vrijwilligerswerk en wat de organisatie kan doen om hen te beschermen.

Het tweede deel bekijkt de thematiek door de bril van de organisatie: welke risico’s kan de organisatie lopen als ze vrijwilligers inschakelt? Elk van de deelonderwerpen wordt verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden, duiding van de mogelijke risico’s en tips om risico’s te voorkomen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact