De vergrijzing verzilverd?

Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk

auteur(s):
Mede-auteurs: Goyvaerts, Karin & Marynissen, Rudy

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2006
Type:
Aantal pagina's: 216
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Documentcode: OU 0022
ISBN: 90-77271-21-X

Ouderen vormen een enorm potentieel aan vrijwilligers. In dit onderzoek wordt het profiel geschetst van de oudere vrijwilligers in Vlaanderen. Tevens wordt nagegaan wat de kansen en de belemmeringen zijn van vrijwilligerswerk door ouderen. Tenslotte wordt gekeken of de vergrijzing een impact heeft op de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid van organisaties.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact