Verkenning Civil Society

Verkenning Civil Society

auteur(s):
Mede-auteurs: Renooy, P.H.

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: AL 0090

In opdracht van het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer) heeft Regioplan een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de civil society nu en in de komende tien jaar, naar de rollen die van de civil society te verwachten zijn en welke de consequenties zijn voor het VROM-beleid. De studie eindigt met een reeks adviezen over hoe om te gaan met de civil society.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact