Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in perspectief

Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in perspectief

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: AL 0101
ISBN: 978-90-77758-14-4

Vanuit overheidsperspectief brengt deze verkennende studie de staat van participatie betreffende arbeid, vrijwillige inzet en mantelzorg in Nederland in kaart. Speciale aandacht wordt besteed aan groepen die specifieke aandacht nodig hebben zoals ouderen, jongeren, langdurig werklozen,werkende mantelzorgers en werkende ouders. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de baten van participatie voor de individuelen en collectieve welvaart, de sociale cohesie en het individueel welzijn.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact