Vermaatschappelijking in internationaal perspectief

Voorstudie

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Aantal pagina's: 39
Rubriek(en):

Documentcode: HA 0015

De vraagstelling voor deze verkennende Nederlandse studie luidde: hoe is men in enkele Europese landen bezig (geweest) met de vermaatschappelijking van zorg, welzijn en sociale zekerheden? M.a.w. wat heeft men ondernomen op het gebied van vermaatschappelijking van het sociale? Welke kansen en risico’s brengt het streven naar vermaatschappelijking met zich mee? Hoe kunnen we in Nederland met de resultaten van deze studie ons voordeel doen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact