Visie, voorwaarden, verbintenis. Vrijwilligersbeleid in het sociaal-cultureel werk

auteur(s):
Mede-auteurs: Helwegen-Blanksma, Anneke
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Documentcode: BEL 0027
ISBN: 90-5050-664-X

Deze publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn behandelt de verschillende aspecten van een vrijwilligersbeleid voor vrijwilligerswerk in het sociaal-cultureel werk. In de bijlagen zijn concrete voorbeelden opgenomen voor een geschillenregeling, voor een wervingsplan, voor een afsprakennota en een samenwerkingsovereenkomst.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact