Volontaires auprès des patients

auteur(s):


Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Documentcode: WE 0051

Hebben vrijwilligers nog een een plaats in een zorg die steeds meer professionaliseert? Het eerste meer theoretisch deel van deze brochure gaat na wat mensen motiveert om in een omgeving van ziekte en dood, van betaalde krachten, van administratieve obstakels, vrijwilligerswerk te doen. Het tweede deel bekijkt de praktijk op het terrein: hoe een vrijwilligersgroep uitbouwen, hoe moeilijkheden op organisatorisch niveau overwinnen, hoe ongeschikte mensen weigeren, hoe mislukkingen voorkomen?

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact