In opdracht van de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) van de Europse Commissie werd een studie uitgevoerd over het vrijwilligerswerk in Europa om de Commissie te helpen wegen te vinden om het vrijwilligerswerk te promoten om haar sociale doelstellingen mee te helpen te bereiken.

Na een schets van de gebruikte methode krijgen we een overzicht van het vrijwilligerswerk in Europa (aantal vrijwilligers, profiel, soorten organisaties, wettelijk kader, maatschappelijke betekenis, …). Een speciaal uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan het vrijwilligerswerk in de sportsector. Een laatste hoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact