Vrijwillig beloond. Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers

auteur(s):
Mede-auteurs: Wentink, Marieke & Broenink, Norbert & van Grinsven, Saskia & Vervest, Marie-José
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Documentcode: MO 0017
ISBN: 90-5830-1796

Hoe beoordelen vrijwilligers verschillende vormen van erkenning en waardering? Dit is de kernvraag van dit onderzoek waarin heel wat vragen aan bod komen. Welke vormen van erkenning en waardering van vrijwilligers zijn erin Nederland en in enkele andere landen? Wat zijn de wensen en behoeften van de vrijwilligers terzake? Wat zijn mogelijkheden bij vrijwilligersorganisaties. Welke concrete ideeën zijn er op te stellen voor vormen van erkenning en waardering?

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact