Vrijwillige inzet in Vlaanderen

auteur(s):
Mede-auteurs: Verschelden, Griet & Claeys, Anja & Lammertijn, Frans & Opdebeeck, Sybille & Bouverne-De Bie, Maria
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Documentcode: AL 0033

Vrijwilligerswerk vervult een heel eigen functie in onze samenleving. Dit interuniversitair onderzoek exploreert de functies en de betekenissen van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Tevens kregen de onderzoekers de opdracht om de knelpunten op te sporen waarmee het vrijwilligerswerk te kampen heeft. Via een uitgebreide literatuurstudie en een empirische exploratie werd in dit basiswerk een antwoord gezocht op de volgende vragen: welke types vrijwilligerswerk en vrijwilligers zijn er (de ‘klassieke‘ en de ‘nieuwe‘ vrijwilliger), welke zijn de functies en de dysfuncties van vrijwilligerswerk, hoe ziet de relatie tussen het overheidsbeleid en het vrijwilligerswerk eruit en hoe zijn de vrijwilligerswerkingen georganiseerd? Ten slotte bevat de studie een inventaris van de materialen (teksten, audio-visuele materialen …) die in Vlaanderen beschikbaar zijn.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact