Vrijwilligers betrekken

Uitgave 2004

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2004
Type:
Aantal pagina's: 30
Rubriek(en):

Documentcode: OV 0066

Als lokale besturen vrijwilligersorganisaties willen helpen om steviger in de samenleving te staan is het aangewezen om open te staan voor suggesties en samenwerking en om een transparant beleid te voeren. Deze brochure geeft hiervoor een hele reeks aanzetten en suggesties.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact