Vrijwilligers gevraagd. Een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet

Vrijwilligers gevraagd. Een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet

auteur(s):
Mede-auteurs: Mevissen, J.W.M. & Stouten, J.
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Documentcode: AL 0086

Vrijwilligers lijken hoe langer hoe meer onmisbaar te worden. In dit onderzoek wordt de vraagkant van het vrijwilligerswerk beschreven. Via interviews en een grootschalige enquête werd gekeken naar de kenmerken van de organisaties die met vrijwilligers werken, naar de inhoud van de vraag naar vrijwilligers en naar de omvang van de vraag. De resultaten laten zien dat er moet worden ingezet op het vergroten van het aanbod maar ook op het ondersteunen bij werving en binding van vrijwilligers. Bovendien toont het onderzoek dat vrijwilligersbeleid  het meest effectief is wanneer het zoveel mogelijk rekening houdt met de diversiteit van het vrijwilligerswerk.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact