Vrijwilligersbeleid

Eerste deelrapport van de Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid

auteur(s):

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 1980
Type:
Aantal pagina's: 141
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: OV 0002

Een interdepartementale commissie vrijwilligersbeleid formuleert adviezen voor het opstellen van een samenhangend regeringsbeleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Dit eerste rapport schetst een overzicht, achtergronden en knelpunten van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. In een laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de verhouding vrijwilligers – beroepskrachten.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact