Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Documentcode: AL 0068

De veel voorkomende bewering dat er een tekort is aan vrijwilligers was de aanleiding voor dit onderzoek. Dit onderzoek zoekt een antwoord op de volgende vragen: in welke mate ondervinden organisaties problemen met het rekruteren en behouden van vrijwilligers en waardoor worden die veroorzaakt? Waaruit bestaat hun vrijwilligersbeleid en wat bepaalt de verschillen in omvang en aard van dit beleid? Wat kunnen organisaties van elkaar leren. Wat is de oorzaak voor de tegenstelling tussen de geruststellende gegevens over het aantal vrijwilligers enerzijds en de bezorgdheden van bestuurders van organisaties anderzijds. Speciale aandacht gaat naar een vergelijking tussen verenigingen in de sport, de thuiszorg, de welzijnssector en FreeFlex (een initiatief van kortlopende projecten).

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact