Vrijwilligerswerk in meervoud

auteur(s):
Mede-auteurs: de Hart, Joep
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Documentcode: AL 0105
ISBN: 978-90-377-0348-1

Er worden veranderingen gesignaleerd in de aard van het vrijwilligerswerk. Dit rapport start met een verkenning van de verscheidenheid aan vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid in Nederland. In deel A wordt vrijwillige inzet bekeken vanuit het levensloopperspectief. In deel B wordt ingegaan op vrijwillige inzet bij immigranten. Deel C behandelt oude en nieuwe waarden betreffende vrijwilligerswerk en de betekenis van kerkelijke netwerken. Deel D handelt over lokale diversiteit en in het laatste deel E wordt stilgestaan bij nieuwe vormen van vrijwillige inzet.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact