Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld (Samenvattend eindrapport)

Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Uitgeverij:
Type:
Aantal pagina's: 26
Rubriek(en):

Documentcode: SP 0001

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact