De waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas

Theorie en praktijk

auteur(s):

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: AL 0147

Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 was voor Caritas de aanleiding om, als waardering voor de inzet van de vrijwilligers, om een cahier samen te stellen over de waarde van het vrijwilligerswerk. Achtereenvolgens schetst het cahier de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving, de waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas en de omkadering die Caritas biedt. Een vierde hoofdstuk stelt enkele concrete werkingen voor. Een laatste hoofdstuk behandelt enkele bezorgdheden, knelpunten en aanbevelingen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact