Verder werken… er is nog een wereld te winnen

auteur(s):
Mede-auteurs: Hoek, Henk & van Dijk, Bram
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Aantal pagina's: 60
Rubriek(en):

Documentcode: OV 0030

Na 4 jaar werking presenteerde een officiële Commissie Vrijwilligersbeleid dit eindrapport. De opdracht van de Commissie luidde: de Commissie heeft tot taak te stimuleren dat gemeenten en provincies een vrijwilligersbeleid ontwikkelen, verbreden, verbeteren, vernieuwen en intensiveren door middel van het doen ontstaan en in stand houden van een instrumentarium voor plaatselijk, regionaal en provinciaal vrijwilligerswerk van verantwoorde kwaliteit.  Het eerste hoofdstuk van dit eindrapport behandelt de werkwijze van de Commissie. Het tweede hoofdstuk behandelt een aantal actuele ontwikkelingen in het vrijwilligersdomein waarmee de overheid rekening moet houden bij een toekomstig vrijwilligersbeleid en het derde hoofdstuk bevat de aanbevelingen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact