Werken voor niets. Vrijwilligers in de volwasseneneducatie

auteur(s):

Uitgeverij:
Uitgavejaar: 1986

Aantal pagina's: 99
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: DI 0011
ISBN: 90-6074-183-8

Educatief werk met volwassenen doet meer en meer een beroep op vrijwilligers. Dit stelt eisen aan de organisatie van de inschakeling  van vrijwilligers. Dit boek gaat dieper in op enkele aspecten ervan zoals: voorwaarden voor het werken met vrijwilligers, verhouding vrijwilligers – beroepskrachten, bestuurlijke vrijwilligers, vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact