Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2010
Type:
Aantal pagina's: 136
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Documentcode: OU 0033
ISBN: 978-90-8869-052-5

Wat zijn de wensen, de ambities, de mogelijkheden en de passies van ouderen? Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om, op basis van de antwoorden op deze vraag, werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren voor een betere samenleving en het welzijn van kwetsbare groepen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact