Zonder cement geen bouwwerk

Vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: WE 0053

In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. De maatschappelijke en politieke context verandert. Dat plaatst het vrijwilligerswerk in de zorg voor nieuwe uitdagingen. Dit verslag van een uitvoerig debat met vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen, begint met een kort overzicht van feiten en cijfers i.v.m. het vrijwilligerswerk in de zorg. Vervolgens worden actuele ontwikkelingen beschreven en hun invloed op het vrijwilligerswerk. Daarna volgt de weergave van het debat en enkele conclusies en aanbevelingen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact