Slim Vrijwilligen? De vrijwilligerswet in een notendop

Al van de vrijwilligerswet gehoord? Die wet bepaalt wie waar mag vrijwilligen, maar ook hoe goed je beschermd bent als vrijwilliger. Niet onbelangrijk dus. Roept dat bij jou vragen op? In dit digitale boekje vind je alle antwoorden in een notendop! Klik op het boekje en leer bij. Wil je vrijwilligers informeren over de vrijwilligerswet? Deel dan het gratis digitale boekje ‘Slim Vrijwilligen. De vrijwilligerswet in een notendop.” In dit boekje vinden vrijwilligers alle antwoorden op hun vragen in heldere taal. Je kan het boekje op verschillende manieren delen: Deel het boekje

Veilig vrijwilligerswerk – Beter omgaan met risico’s in het vrijwilligerswerk

Het organiseren van vrijwilligerswerk houdt heel wat risico’s in. Organisaties die met vrijwilligers werken hebben als taak ervoor te zorgen dat de activiteiten op een degelijke en veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Eva Hambach van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk bekijkt de thematiek van veilig vrijwilligerswerk in dit boekje vanuit twee invalshoeken: die van de vrijwilliger en die van de organisatie. Het eerste deel gaat over de risico’s die vrijwilligers kunnen lopen bij het verrichten van vrijwilligerswerk en wat de organisatie kan doen om hen te beschermen.

Het tweede deel bekijkt de thematiek door de bril van de organisatie: welke risico’s kan de organisatie lopen als ze vrijwilligers inschakelt? Elk van de deelonderwerpen wordt verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden, duiding van de mogelijke risico’s en tips om risico’s te voorkomen.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

‘Vlaanderen Vrijwilligt’

In deze handige brochure worden de kernelementen van de Vrijwilligerswet toegelicht. Iedereen die vrijwilligerswerk organiseert, vindt in deze brochure alle basisinformatie terug.

  • Wat is vrijwilligerswerk?
  • Wat is geen vrijwilligerswerk?
  • Mogen wij vrijwilligers inschakelen?
  • Wie kan vrijwilligen?
  • Met welke plichten moeten we rekening houden als we met vrijwilligers werken?
  • Informatie geven
  • Verzekering sluiten
  • Mogen we vrijwilligers betalen?
  • Waar nog rekening mee houden?

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

Respectvol vrijwilligen – Positief omgaan met kwetsbare mensen

Tal van vrijwilligers zetten zich in om mensen in armoede bij te staan en te strijden tegen sociale uitsluiting. Maar goede intenties alleen volstaan niet. We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen. Deze publicatie kadert in de project “Vrijwilligerswerk, vóór ouderen, tegen sociale uitsluiting”, gefinancierd met middelen van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Mw Lieten.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

Levenslang vrijwilligen

Het aantal ouderen dat zich engageert in het vrijwilligerswerk gaat in stijgende lijn. Bovendien blijven ze vaak tot hoge leeftijd actief: waar hun engagement een decennium of twee geleden eindigde rond 70 jaar, zien we nu dat heel wat 70- en 75-plussers hun hart ophalen in het vrijwilligerswerk.

Op basis van een bevraging naar de meerwaarde en de knelpunten bij het werken met oudere vrijwilligers schreef het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw het boekje Levenslang vrijwilligen. Eva Hambach geeft concrete voorbeelden van voordelen en moeilijkheden en zorgt voor suggesties om het ondersteuningsbeleid naar oudere vrijwilligers te verfijnen.

Vrijwilligers(werk)onder druk.

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan? Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart? Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwilligerswerk te droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten of schuilen er ook gevaren in?

Het hele spectrum van vragen, uitdagingen van en voor het vrijwilligerswerk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Moeten we vanuit het werkveld beducht zijn voor de geschetste ontwikkelingen, er tegen reageren, gewoon berusten of ingaan tegen het gegeven dat vrijwilligerswerk onder druk staat?

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 6 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact