Respectvol vrijwilligen – Positief omgaan met kwetsbare mensen

Tal van vrijwilligers zetten zich in om mensen in armoede bij te staan en te strijden tegen sociale uitsluiting. Maar goede intenties alleen volstaan niet. We laten de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen. Deze publicatie kadert in de project “Vrijwilligerswerk, vóór ouderen, tegen sociale uitsluiting”, gefinancierd met middelen van de Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Mw Lieten.

Je krijgt deze publicatie gratis, je betaalt alleen 5 euro voor de verzending. Bestel via info@vsvw.be

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact