Bedrijfsexpertise inzetten voor een uitdaging in jouw VZW

VV Bedrijfexpertise tracject Engage4
Engage4 brengt teams uit een bedrijf en een sociale organisatie samen en in een korte tijdsspanne gaan ze hun kennis en ervaring delen om een concrete uitdaging uit de dagelijkse werking van de sociale organisatie op te lossen. Dit heet competentie-gebaseerd bedrijfsvrijwilligerswerk, of ook skills-based employee volunteering of community engagement.

Aanbod traject Engage4

Engage4 start dit najaar met een nieuw programma, Connected Learning.

In dit programma gaan bedrijven en vzw’s samenwerken: iedereen zet de eigen kennis en expertise in om een uitdaging van de vzw te helpen oplossen. Tijdens vijf halve dagen werken bedrijfs- en vzw-medewerkers samen en wisselen ze kennis en ervaring uit terwijl ze een concrete oplossing uitwerken voor de uitdaging die de vzw vooraf heeft bepaald.

Deze vorm van samenwerken is al jaren de specialiteit van Engage4.

In Connected Learning voegen we nog extra waarde toe: het programma start met 10 bedrijven en 10 vzw’s samen, en we werken regionaal. Zo ‘connecteren’ we de verschillende partijen en brengen we het regionale ecosysteem dichter bij mekaar. Het programma Connected Learning voor het najaar van 2022 zal plaatshebben in de regio Antwerpen, met bedrijven en vzw’s uit dezelfde regio.

Voor dit programma zoeken we vzw’s die open staan voor deze vorm van samenwerking en die ook concrete uitdagingen hebben waarvoor externe kennis en expertise nodig is. Dit kan gaan om expertise in Marketing om te helpen fundraising campagnes op te zetten, expertise in Communicatie voor het helpen uitbouwen of verbeteren van een website, IT-expertise voor de ontwikkeling van een tool of app, … . Een kort filmpje met een voorbeeld van zo’n samenwerking vind je op deze pagina van onze website.

Engage4 biedt uitgebreide ondersteuning aan de vzw’s die deelnemen: training om een uitdaging uit te schrijven in een duidelijk project, begeleiding bij de samenwerking met de bedrijfsmedewerkers, organisatie van het start- en eindmoment, … . De deelnemende vzw’s betalen geen inschrijvingsgeld maar engageren zich om hier tijd voor te voorzien.

Heb je interesse of wens je meer te weten?

In de komende weken organiseren wij verschillende online infosessies van 30 minuten om Connected Learning in detail toe te lichten:

  • vrijdag 17/6 van 11u30-12u
  • dinsdag 21/6 van 9-9.30u
  • donderdag 23/6 van 16-16.30u
  • donderdag 30/6 van 11.30-12u
  • donderdag 14/7 van 13.30-14u


Laat weten aan Mieke (mieke@engage4.be) wanneer je wenst deel te nemen en dan stuurt ze je de details van de infosessie door. Ben jij niet het aanspreekpunt hierover binnen je organisatie, stuur dit bericht dan zeker door naar een collega.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief