Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk: update

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan, voor ouderen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’ maar focust op ‘gezondheidsrisico’.

Het Charter is geactualiseerd op 12 oktober 2020 . Je kan het hier raadplegen.

Digitaal Dossier: Vluchtelingen in Vrijwilligerswerk

Dacht je er al eens aan om vluchtelingen als vrijwilliger in te schakelen in je organisatie, maar je weet niet hoe te beginnen? In mei 2017 startte het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met een project met steun van Fedasil. Hoe kunnen vluchtelingen die dat wensen sterker ingeschakeld worden als vrijwilliger? Is het inschakelen van vluchtelingen een optie om het vrijwilligerspotentieel te versterken? Welke ondersteuning vragen vrijwilligersorganisaties en lokale besturen om vluchtelingen in te schakelen als vrijwilliger? De neerslag van dit project vind je nu in een sprankelnieuw digitaal dossier: boordevol tips, do’s-and-don’ts, met instrumenten en meer. Ontdek het digitaal dossier

Project ‘Vluchtelingen in vrijwilligerswerk’

Vanaf mei 2017 start het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met een nieuw project met steun van Fedasil. Hoe kunnen vluchtelingen die dat wensen sterker ingeschakeld worden als vrijwilliger? Is het inschakelen van vluchtelingen een optie om het vrijwilligerspotentieel te versterken? Lees verder

Durf Verenigen. Onbegrensd.

Beweging.net en partnerorganisaties ontwikkelden een richtingwijzer voor alle verenigingen die op één of andere manier de vluchtelingenproblematiek in hun vrijwilligerswerking willen opnemen. Organisaties die de kracht van vrijwilligerswerk koppelen aan de noden die er door de vluchtelingencrisis ontstaan, vinden in het online begeleidingspakket heel wat tips en praktijkvoorbeelden.

Raadpleeg deze aanrader.

Begeleiden van vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities

Ben je verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking in jouw organisatie?
Ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk voor iedereen mogelijk moet zijn?
Vraag je je af hoe je dat kan realiseren?
Wat als het niet vanzelf gaat?
Wat als het misloopt?

Dan is de interactieve PDF ‘Begeleiden van vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities‘ iets voor jou. Deze PDF is een samenwerking tussen Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en Samenlevingsopbouw.

OCMW’s en Opvangcentra: Asielzoekers laten vrijwilligen?

Kunnen asielzoekers vrijwilligen? Moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan? Hoe kunnen we als OCMW of als Opvanginitiatief mensen naar het vrijwilligerswerk leiden?

 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw krijgt de laatste tijd meer vragen van OCMW’s maar ook van opvanginitiatieven, die op zoek zijn naar nuttige en relevante manieren om vluchtelingen, in asielprocedure of als erkend vluchteling, in afwachting van een betaalde job te laten vrijwilligen. Omdat we vaststellen dat er nog enkele misverstanden bestaan over vrijwilligerswerk, zetten we alles beknopt op een rij in deze infofiche.

Ontdek meer…

Kwetsbare mensen

Hoe kan een organisatie respectvol als ze kwetsbare vrijwilligers inschakelt?Het project ‘Vrijwilligerswerk Versterkt’ van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Cera wil vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Dit project leverde heel wat bruikbaar materiaal op voor het werken met kwetsbare vrijwilligers.

 1. Tips en checklists om je te helpen uitzoeken of vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden in functie van kwetsbare mensen.
  Aan de hand van dit document kan je het vrijwilligersbeleid van je organisatie verder verfijnen.
  Download Hulpmiddelen (PDF)
 2. Aandachtspunten bij het inzetten van vrijwilligers voor/bij kwetsbare personen
  Niet elke vrijwilliger is geschikt om te werken met zogenaamde kwetsbare personen en/of groepen. Organisaties doen er goed aan een secuur vrijwilligersbeleid uit te tekenen.
  Download aandachtspunten (PDF)
 3. Getuigenis van een persoon met kwetsbare achtergrond
  Meer inzicht over hoe kwetsbare mensen zich voelen en wat hen extra kwetst begrijpen?
  Lees de getuigenis. (PDF)
 4. Werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen
  Is het mogelijk om vrijwilligers in te schakelen in het kader van verenigingen, activiteiten en projecten waarbij gepoogd wordt sociaal onrecht bij (oudere) mensen te bestrijden? Het antwoord hierop is volmondig ‘ja’. Ja, als het vrijwillig engagement een eigen specifieke dynamiek en kracht heeft die versterkend werkt ten aanzien van de ‘begunstigden’ van het vrijwilligerswerk en de samenleving in zijn totaliteit. Toch gaan we er best niet vanuit dat die vrije wil om zich te engageren alleen genoeg is om succes te garanderen. Vandaar dit werkmodel met 9 fiches.
  Download het werkmodel (PDF)
 5. Achtergrondtekst bij het werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen
  De achtergrondtekst biedt extra context en duiding bij het werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen.
  Download de achtergrondtekst (PDF)

Leestips:
Respectvol Vrijwilligen
Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

Ouderen

Het aantal ouderen dat zich engageert in het vrijwilligerswerk gaat in stijgende lijn. Bovendien blijven ze vaak tot hoge leeftijd actief: waar hun engagement een decennium of twee geleden eindigde rond 70 jaar, zien we nu dat heel wat 70- en 75-plussers hun hart ophalen in het vrijwilligerswerk.

2012 was het Europees Jaar Actief ouder worden. Met het tweejarig project “vrijwilligers vóór ouderen, tegen sociaal onrecht” onderzochten we welke rol vrijwilligerswerk concreet kan spelen bij het bestrijden van armoede, met extra aandacht voor armoede bij ouderen. Dit resulteerde in verschillende documenten en publicaties:

Leestips:
Lang zullen ze leven! Vrijwilligerswerk voor en door ouderen
Levenslang vrijwilligen

Werknemers

 

Werknemersvrijwilligerswerk? De laatste jaren zien we een trend: werkgevers geven tijd van hun werknemers aan organisaties om te vrijwilligen. Als organisatie kan je daar handig op inspelen. CEV, het European Volunteer Centre, brengt nu een digitaal werkboek  voor non-profit organisaties aan die hiermee aan de slag willen gaan. Wij zorgden voor de vertaling naar het Nederlands. Je kan het werkboek gratis raadplegen en downloaden.

Download het CEV EVEN Werkboek (Nederlands)

Externe links
Time 4 Society 
Human Business 

 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact