Klachtenprocedure: voor of tegen?

Vervelend soms, zeurende vrijwilligers. Is een interne klachtenprocedure voor vrijwilligers een must voor een goed vrijwilligersmanagement? De meningen hierover zijn verdeeld. Laat ons wat plussen en minnen overlopen:  Ontdek meer…

Tips voor een goede klachtenprocedure

1. Welke contacten en relaties leven er in de organisatie?

Als organisaties met cliënten en beroepskrachten werken, ontstaan er verschillende soorten contacten die tot klachten kunnen leiden, zoals:

  • Een klacht van vrijwilliger naar cliënt
  • Een klacht van vrijwilliger naar organisatie
  • Een klacht van vrijwilliger naar vrijwilliger

Sommige organisaties hanteren een klachtenprocedure in twee richtingen waardoor ook een klacht van de organisatie of een cliënt naar een vrijwilliger mogelijk is. Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact