Aanbevelingen vrijwilligerswerk tijdens Corona-crisis

Het Vrijwilligerswerk leeft verder, hetzij vaker op een lager pitje.

Zorg ervoor dat alles veilig verloopt, en gebruik onze aanbevelingen als leidraad.

KB dat beperkte en tijdelijke verhoging van de kostenvergoeding regelt.

Geen goede regeling vinden we als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, maar hier is dan de regeling die voor een beperkte groep vrijwilligers en onder strikte voorwaarden een verhoging toelaat van het jaarlijks maximum. Deze regeling geldt enkel in 2020 en op voorwaarde dat:

  • er bewezen kan worden dat de vrijwilligers in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei actief waren
  • dat die vrijwilligers ingezet werden in de strijd tegen Corona
  • er moeten nog nadere richtlijnen worden bepaald
  • het geldt echter in essentie voor wie actief was in ‘essentiële diensten’

Let er dus op want niet alle mensen komen er voor in aanmerking.

De tekst van het KB kan je hier raadplegen.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers werd niet vooraf geraadpleegd over deze regeling.

Grote Survey Vlaanderen Helpt

Vrijwilligde je tijdens de Corona-crisis? Wilde je dat doen maar lukte het uiteindelijk niet?

De hoeveelheid Vrijwillige Energie die losbarstte vanaf maart 2020 was enorm en we willen daar meer over leren.
Daarom voeren we samen met de Universiteit Gent voeren we de Grote Survey Vlaanderen Helpt uit.

Een dik kwartier van je tijd kost je het.

Daarvoor hebben we je nodig. Vul deze bevraging in zodat je mee helpt om het vrijwilligerswerk in Vlaanderen nog beter in kaart te brengen.

Deze bevraging is een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, met samenwerking van de Universiteit Gent en met steun van de Vlaamse Overheid.

Slim Vrijwilligen geactualiseerd

Een nieuw kleedje, minder tekst. Zodat organisaties, verenigingen en lokale besturen snel en helder zicht krijgen op de regelgeving over vrijwilligerswerk.

We bieden dat zomaar aan, gratis, dus downloaden maar.

Je kan ook een beknopte versie downloaden, voor de vrijwilligers en kandidaat vrijwilligers, en om mensen goesting te geven om te vrijwilligen.

Vlaanderen hielp – bevraging lokale besturen

Je leidde vanuit je stad of gemeente het vrijwilligerswerk in tijden van Corona in goede banen? Vanuit het steunpunt proberen we zicht te krijgen op het volledige plaatje van de activiteiten en daarvoor hebben we jullie inbreng nodig.

Ongeveer toen  minuten van je dierbare tijd vragen we om de vragenlijst in te vullen.

Erg bedankt om je  inzichten met ons te delen.

De Warmste Week editie 2020

Binnenkort is het weer zover: De Warmste Week komt er aan. Voor wie de eigen vereniging, project, lokaal bestuur met een fijn initiatief mét meerwaarde in de kijker wil zetten, meer vrijwilligers aantrekken, is het een opportuniteit. Lees hier alvast de eerste briefing.

#VlaanderenHelpt

VlaanderenHelpt was een groot succes. De Vlaamse Ministers Jambon, Beke en Somers uiten hun diepste waardering. Lees het dankwoord hier.

Actualisering Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering keurde top 10 juli een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

Nieuwe bedragen kilometervergoedingen.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding gebruik privé-vervoer, namelijk 0,3542 euro/kilometer, dat is dus een verlaging ten opzichte van vorig jaar.

De omzendbrief kan je hier raadplegen.

 

De Warmste Week

Een ander concept, maar nog meer focus op vrijwilligen. Laat ons er een mooi verhaal van maken.

Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk: update

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan, voor ouderen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’ maar focust op ‘gezondheidsrisico’.

Het Charter is geactualiseerd op 12 oktober 2020 . Je kan het hier raadplegen.

Medische attesten opvragen in Vrijwilligersland?

We zien her en der papieren en attesten verschijnen waarbij organisaties aan hun vrijwilligers vragen een medische keuring voor te leggen. Is dat nu een goede manier van werken met zogenaamde risicovrijwilligers? We denken het niet, en waarom niet kan je hier lezen.

Vrijwilligersfonds Covid-19 is een feit

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad een KB gepubliceerd dat een regeling treft, voor vrijwilligers die besmet worden met Covid-19 tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk.  De oorspronkelijke termijn (tot eind juli 2020) is verlengd tot eind augustus 2020.

Je kan het besluit hier lezen.

We maakten een overzichtelijke synthese van het KB, dat kan je hier raadplegen.

Opletten: houd je altijd aan de veiligheidsmaatregelen!

Actieperiode #Vlaanderenhelpt ten einde

De actieperiode van #Vlaanderenhelpt wordt voor een laatste keer verlengd tot en met 31 juli 2020. Dat wil zeggen dat je als vrijwilliger geen beroep meer kan doen op de gratis vrijwilligersverzekering.

Geen vrijwilligers in commerciële instellingen en organisaties!

Op de Superkern werd akkoord gegeven opdat mensen ook in private rusthuizen kunnen vrijwilligen. De Regeling ligt voor advies bij de Raad van State, maar wij hopen dat ze even snel weer afgevoerd wordt.

Het is immers geen goed idee. Vrijwilligers moeten toch meer beschermd worden, niet? Lees hier het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact