De Warmste Week editie 2020

Binnenkort is het weer zover: De Warmste Week komt er aan. Voor wie de eigen vereniging, project, lokaal bestuur met een fijn initiatief mét meerwaarde in de kijker wil zetten, meer vrijwilligers aantrekken, is het een opportuniteit. Lees hier alvast de eerste briefing.

#VlaanderenHelpt

VlaanderenHelpt was een groot succes. De Vlaamse Ministers Jambon, Beke en Somers uiten hun diepste waardering. Lees het dankwoord hier.

Actualisering Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering keurde top 10 juli een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

Nieuwe bedragen kilometervergoedingen.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding gebruik privé-vervoer, namelijk 0,3542 euro/kilometer, dat is dus een verlaging ten opzichte van vorig jaar.

De omzendbrief kan je hier raadplegen.

 

De Warmste Week

Een ander concept, maar nog meer focus op vrijwilligen. Laat ons er een mooi verhaal van maken.

Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk: update

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan, voor ouderen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’ maar focust op ‘gezondheidsrisico’.

Het Charter is geactualiseerd op 12 oktober 2020 . Je kan het hier raadplegen.

Medische attesten opvragen in Vrijwilligersland?

We zien her en der papieren en attesten verschijnen waarbij organisaties aan hun vrijwilligers vragen een medische keuring voor te leggen. Is dat nu een goede manier van werken met zogenaamde risicovrijwilligers? We denken het niet, en waarom niet kan je hier lezen.

Vrijwilligersfonds Covid-19 is een feit

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad een KB gepubliceerd dat een regeling treft, voor vrijwilligers die besmet worden met Covid-19 tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk.  De oorspronkelijke termijn (tot eind juli 2020) is verlengd tot eind augustus 2020.

Je kan het besluit hier lezen.

We maakten een overzichtelijke synthese van het KB, dat kan je hier raadplegen.

Opletten: houd je altijd aan de veiligheidsmaatregelen!

Actieperiode #Vlaanderenhelpt ten einde

De actieperiode van #Vlaanderenhelpt wordt voor een laatste keer verlengd tot en met 31 juli 2020. Dat wil zeggen dat je als vrijwilliger geen beroep meer kan doen op de gratis vrijwilligersverzekering.

Geen vrijwilligers in commerciële instellingen en organisaties!

Op de Superkern werd akkoord gegeven opdat mensen ook in private rusthuizen kunnen vrijwilligen. De Regeling ligt voor advies bij de Raad van State, maar wij hopen dat ze even snel weer afgevoerd wordt.

Het is immers geen goed idee. Vrijwilligers moeten toch meer beschermd worden, niet? Lees hier het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Aanbevelingen vrijwilligerswerk – update (13/10/2020)

We merken dat heel wat organisaties en lokale besturen trappelen van ongeduld om weer aan de slag te gaan met hun vrijwilligers.

Sinds 8 juni 2020 is er wat meer mogelijk. Wel opletten hoe je de vrijwilligers benadert. Lees onze aanbevelingen hier. 

Regeling Verenigingswerk dooft uit eind 2020

Het Grondwettelijk Hof velde vandaag (23/04/2020) een Arrest dat het KB dat o.a. het verenigingswerk regelt, vernietigt.  Het Verenigingswerk in deze vorm houdt dus op 31 december 2020 op te bestaan.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft altijd benadruk dat Verenigingswerk niet hetzelfde is als Vrijwilligerswerk, je kan het standpunt dat  we toen formuleerden er nog eens op nalezen.

Afwachten welk effect het verdwijnen van deze regeling zal hebben op het vrijwilligerswerk….

Aparte pagina Covid

Een nieuwe pagina: om alles te bundelen  over vrijwilligen en Corona.

Hier vind je alle info terug.

Stuur een berichtje naar je vrijwilligers

Zelf moet je niet in de pen kruipen, dat deden we voor jou.

Laat deze tekst rustig en lustig circuleren. Graag wel altijd de bron vermelden.

Je kan je vrijwilligers ook een E-card sturen. Een oppeppertje.

Loading...

 

 

 

We verlengen niet meer: einde verzekering Vlaanderen Helpt

De tijdelijke uitbreiding van de Gratis Verzekering voor mensen die vrijwilligen tijdens deze Corona-crisis, werd tot eind juli 2020 verlengd. Dan valt het doek definitief over deze tijdelijke uitbreiding.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact