Loket voor vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering voorgesteld

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis. Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft het loket www.gratisvrijwilligersverzekering.be hiervoor vandaag samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk gelanceerd.

Minister Gatz ging zelf aan de slag als vrijwilliger aan het onthaal van Muntpunt in Brussel. Hij verzorgde er samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel het onthaal en beantwoordde vragen over vrijwilligerswerk en de nieuwe eengemaakte vrijwilligersverzekering  die volgende maandag, 1 april 2019, in gebruik wordt genomen.

Lees het hele persbericht

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk pleit voor meldpunt vrijwilligerswerk tegen misbruik

Antwerpen, 19 februari 2019

Aan de vooravond van de 33ste Week van de Vrijwilliger bepleit het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) de oprichting van een ‘Meldpunt Vrijwilligerswerk’. Ondanks een recente wetswijziging van de ‘wet betreffende de rechten van de vrijwilliger’ biedt de regelgeving weinig kapstokken voor een stevige bescherming van vrijwilligers. Veel regels worden wel vrijwilligersvriendelijker, maar het blijft moeilijk voor de vrijwilliger om zijn recht te halen als het fout gaat. Integendeel: de vrijwilliger wordt mogelijk gesanctioneerd terwijl diegenen die vrijwilligers oneigenlijk of zelfs illegaal inzetten buiten schot blijven. Ontdek meer…

Foto: © Pakhnyushchyy - Dreamstime.com

Memorandum Vrijwilligerswerk voor de verkiezingen in 2019

In Vlaanderen zijn er meer dan 750.000 vrijwilligers actief, in verschillende sectoren, om een diversiteit aan activiteiten uit te voeren. Dat het vrijwilligerswerk meerwaarde biedt voor een warme en solidaire samenleving, staat buiten kijf. De Vlaamse Regering zette in de legislatuur 2014 – 2019 een Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in de steigers, met extra middelen om van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een Vlaams Expertisecentrum Vrijwilligerswerk te maken. In ons Memorandum voor de verkiezingen in 2019 bundelen we de prioriteiten van het vrijwilligerswerk voor de komende legislatuur.

Lees het Memorandum Vrijwilligerswerk 2019 (PDF)

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Vrijwilligers werken het liefst in hun buurt, dichtbij huis. Voor lokale besturen zijn ze van zeer groot belang: ze helpen bij allerlei activiteiten en zorgen zo voor meer sociale samenhang. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) gaan daarom nog beter samenwerken en willen zo het lokale vrijwilligerswerk versterken. Dat maken ze bekend naar aanleiding van 5 december, de Internationale Dag van de Vrijwilliger. De organisaties zetten hun samenwerking ook meteen op papier. Ontdek meer…

Vrije foto 5971585 © Russwitherington - Dreamstime.com

Een kleine historiek van hoe politieke bricolage het vrijwilligerswerk pijn kan doen

Antwerpen, 28 november 2018

Het moet ergens in 2016 geweest zijn dat Minister De Block, op basis van de evaluatie van de Vrijwilligerswet van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en na overleg, enkele wetswijzigingen voor de Vrijwilligerswet voorstelde. In dat voorstel zitten goede zaken, zoals het gegeven dat de kostenvergoeding terug moet worden waarvoor het bedoeld is: om kosten te vergoeden, en geen prestaties. Dat ook bestuursvrijwilligers in lokale afdelingen vrijwilligers zijn onder toepassing van de Vrijwilligerswet. En dat een geschenkje zo nu en dan niet langer beschouwd kan worden als een belastbaar voordeel. Deze wetswijziging is een verbetering van de Vrijwilligerswet. Jammer genoeg is ze twee jaar later nog niet gerealiseerd. Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe kleiner de kans dat de verandering effectief gerealiseerd wordt in deze legislatuur. Wie kan zoiets begrijpen? Ontdek meer…

Iedereen gelijk voor de vrijwilligerswet!

12 oktober 2018

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is tevreden met de wetswijziging op de vrijwilligerswet, zoals voorzien door Minister Maggie De Block. Deze wetswijziging benadrukt  onder meer dat vrijwilligersvergoedingen onkostenvergoedingen moeten zijn, en niet dienen om prestaties te vergoeden of om iets bij te verdienen. Ook de Hoge Raad voor Vrijwilligers is opgetogen over deze verduidelijking.

Op de ministerraad van 5 oktober vulde minister Kris Peeters deze wetswijziging echter aan met een hogere vergoeding voor bepaalde vrijwilligers, via artikel 12, een achterpoortje in de vrijwilligerswet. Het gaat over vrijwilligers in de sportsector, bij het niet-dringende ziekenvervoer en voor oppassers in de nacht- en dagopvang. Hij vraagt bijna een verdubbeling van de forfaitaire vergoeding: van 1364 euro naar 2500 euro. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is niet gelukkig met deze evolutie. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft bij meerderheid een negatief advies verstrekt.  Lees onze 8 redenen

De Verklaring van Mechelen

 

Vermaatschappelijking van de zorg & vrijwilligerswerk

Download als PDF

Vermaatschappelijking wordt gedefineerd als het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Dat het vrijwilligerswerk een rol kan spelen bij vermaatschappelijking is evident. Tegelijk zien we dat vermaatschappelijking van de zorg steeds prominenter op de voorgrond komt, ook in het vrijwilligerswerk. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn we niet blind voor deze evolutie. Ontdek meer…

vrijwilligerswet

Zwieren we de Vrijwilligerswet dan gewoon in de prullenmand?

Antwerpen, 17 september 2018

Afgelopen vrijdag sprak de Ministerraad zich positief uit over een verhoging van de kostenvergoeding voor een aantal vrijwilligers; met name in de sportsector, bij het niet-dringende ziekenvervoer en voor oppassers in de nacht- en dagopvang. Het gaat bijna om een verdubbeling van de forfaitaire vergoeding: van 1364 euro naar 2500 euro. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is niet gelukkig met deze evolutie.  Ontdek meer…

VDAB en het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk gaan samen voluit voor competenties

Op het einde van de Week van de Vrijwilliger 2018 ondertekenen VDAB en het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) een samenwerkingsakkoord waarmee ze het belang van competenties erkennen en valoriseren. Voor de 750.000 vrijwilligers die vandaag actief zijn in Vlaanderen is het belangrijk dat ze de opgedane ervaring ook kunnen vertalen in competenties. Zo kunnen ze dat gebruiken als een opstap naar werk of een verbreding van hun profiel in een veranderende loopbaan.  Ontdek meer…

Grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligerswerk

Het grensoverschrijdend gedrag staat weer in de kijker, onder meer met de hashtag #metoo. De vraag stelt zich dan hoe je dat best aanpakt in het vrijwilligerswerk. Hier en daar horen we verontwaardiging over het feit dat niet alle vrijwilligers systematisch gevraagd worden om zo’n in de volksmond genoemd attest van goed gedrag en zeden te vragen. Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact