Vrijwilligerswerk versus Vrijetijdswerk

De laatste tijd is er heel wat commotie ontstaan over het nieuwe statuut van vrijetijdswerk. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft, met zekere schroom en veel bedachtzaamheid, een advies verstrekt over het toen nog zogenaamde semi-agoraal statuut, nu omgedoopt tot het beter klinkende statuut voor de vrijetijdswerker. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw schaart zich achter dit advies. Ontdek meer…

Vluchtelingen in Vrijwilligerswerk: een eerste blik

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is principieel voor een zo ruim mogelijke toegankelijkheid tot het vrijwilligerswerk voor iedereen. Uit cijfers blijkt echter dat niet iedereen de weg vindt tot vrijwilligerswerk. Het project ‘Vluchtelingen in vrijwilligerswerk’, dat we met financiering van Fedasil uitvoeren, focust op vrijwilligerswerk en asielzoekers en/of vluchtelingen. Het is immers een manier om de maatschappelijke integratie te vergemakkelijken.
Ontdek de eerste bevindingen

afschaffing meldingsplicht RVA

Actie: schaf de meldingsplicht bij de RVA af

Wie werkloos of bruggepensioneerd is en vrijwilligerswerk wil doen, moet dat vandaag nog steeds eerst melden bij de RVA. RVA kan de aanvraag weigeren, terwijl vrijwilligerswerk grote voordelen oplevert voor werklozen: sociale contacten, een grotere jobkans en een betere gezondheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw onderneemt in mei 2017 een mailactie tegen die meldingsplicht. 

570 mensen mailden de ministers

Steden en gemeenten gaan volop vrijwilligen*

Antwerpen, – 1 december 2016 – Op de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk brengen 13 Vlaamse steden en gemeenten het vrijwilligerswerk dichter bij hun buurt. Zij zijn de pioniers die de nieuwe tool van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers getest hebben, waarmee ze vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op hun eigen website zullen tonen. De komende periode komen er nog heel wat lokale besturen bij. De bedoeling is een echt netwerk voor lokaal vrijwilligerswerk uit te bouwen.

Ontdek meer…

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Meldingplicht voor werklozen? Afschaffen!

Antwerpen, 15 maart 2016 – Wie werkloos is en wil vrijwilligen, moet dat vandaag eerst melden bij de RVA. Een plicht die volgens het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw totaal achterhaald is en wel om verschillende redenen.

Ontdek meer…

Minister Vandeurzen lanceert vernieuwde www.vrijwilligerswerk.be

Brussel, 4 maart 2016Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vrijwilligt bij het kookatelier van CAW Brussel Hobo om de vernieuwde vacaturebank voor vrijwilligerswerk in te wijden.

Ontdek meer…

Vrijwilligen na je vijftigste?

Mensen met ervaring, levenswijsheid en een pak aan talenten zijn een supertroef voor het vrijwilligerswerk. 50+’ers die vrijwilligen investeren immer (vaak onbewust) al die elders verworven competenties in hun engagement. Eva Hambach schreef een stuk voor Fokus 50+. Lees het krantenknipsel ‘Vrijwilligen na je vijftigste’ na op Issuu 

Gemeenschapsdienst is geen vrijwilligerswerk

Mensen dwingen te vrijwilligen is een contradictio in terminis. Het tast niet enkel het fundament van vrijwilligerswerk aan, het voedt eveneens de aversie tegenover vrijwilligen op zich. Op Europese vergaderingen word ik meer dan eens geconfronteerd met de thematiek vermits onze partners uit de voormalige Oostbloklanden de intrinsieke meerwaarde van het vrijwilligerswerk wel aan de jonge, maar nooit aan de oudere generaties verkocht krijgen. Ontdek meer…

Wie verplicht wordt, is geen vrijwilliger meer

Een werkloze die verplicht vrijwilligerswerk moet doen, in het raam van zijn activering, is geen vrijwilliger, zegt Eva Hambach van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

‘Het is niet omdat het gratis gebeurt, of tegen een kostenvergoeding, dat het vrijwilligerswerk is.’

Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact