Steden en gemeenten gaan volop vrijwilligen*

Antwerpen, – 1 december 2016 – Op de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk brengen 13 Vlaamse steden en gemeenten het vrijwilligerswerk dichter bij hun buurt. Zij zijn de pioniers die de nieuwe tool van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers getest hebben, waarmee ze vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op hun eigen website zullen tonen. De komende periode komen er nog heel wat lokale besturen bij. De bedoeling is een echt netwerk voor lokaal vrijwilligerswerk uit te bouwen.

Ontdek meer…

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Meldingplicht voor werklozen? Afschaffen!

Antwerpen, 15 maart 2016 – Wie werkloos is en wil vrijwilligen, moet dat vandaag eerst melden bij de RVA. Een plicht die volgens het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw totaal achterhaald is en wel om verschillende redenen.

Ontdek meer…

Minister Vandeurzen lanceert vernieuwde www.vrijwilligerswerk.be

Brussel, 4 maart 2016Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vrijwilligt bij het kookatelier van CAW Brussel Hobo om de vernieuwde vacaturebank voor vrijwilligerswerk in te wijden.

Ontdek meer…

Vrijwilligen na je vijftigste?

Mensen met ervaring, levenswijsheid en een pak aan talenten zijn een supertroef voor het vrijwilligerswerk. 50+’ers die vrijwilligen investeren immer (vaak onbewust) al die elders verworven competenties in hun engagement. Eva Hambach schreef een stuk voor Fokus 50+. Lees het krantenknipsel ‘Vrijwilligen na je vijftigste’ na op Issuu 

Gemeenschapsdienst is geen vrijwilligerswerk

Mensen dwingen te vrijwilligen is een contradictio in terminis. Het tast niet enkel het fundament van vrijwilligerswerk aan, het voedt eveneens de aversie tegenover vrijwilligen op zich. Op Europese vergaderingen word ik meer dan eens geconfronteerd met de thematiek vermits onze partners uit de voormalige Oostbloklanden de intrinsieke meerwaarde van het vrijwilligerswerk wel aan de jonge, maar nooit aan de oudere generaties verkocht krijgen. Ontdek meer…

Wie verplicht wordt, is geen vrijwilliger meer

Een werkloze die verplicht vrijwilligerswerk moet doen, in het raam van zijn activering, is geen vrijwilliger, zegt Eva Hambach van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

‘Het is niet omdat het gratis gebeurt, of tegen een kostenvergoeding, dat het vrijwilligerswerk is.’

Ontdek meer…

Samenlevingsdienst is geen vrijwilligerswerk

Het Platform Jongeren voor de Samenleving lanceerde op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger 2015 het idee om een Samenlevingsdienst wettelijk te verankeren. In de pers werd en wordt dit nog te vaak vertaald als ‘vrijwilligersdienst’ of ‘vrijwilligersjaar’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw wenst dat het concept van de Samenlevingsdienst niet onder de noemer vrijwilligerswerk gecatalogeerd wordt. Ontdek meer…

Zijn vrijwilligers bijklussers? Ik dacht het niet. – Eva Hambach

Honderdduizenden vrijwilligers moeten zich in hun koffie verslikt hebben…

… bij het bericht van de staatssecretaris van Fraudebestrijding dat vrijwilligerswerk een vorm van bijklussen is. Puur taaltechnisch kan je de man geen ongelijk geven, vermits Van Dale Online stelt dat bijklussen betekent: ‘extra werken naast de eigenlijke baan, al dan niet zwart‘. In het woord ‘vrijwilligerswerk’ zit het woord ‘werk’, vandaar wellicht de dwaling. Vandaar ook dat we opteren voor het accuratere woord ‘vrijwilligen’. Lees verder

Vrijwilligerswerk en activering. Even het juiste puntje op de ‚i’ zetten

Werklozen stimuleren om onkruid te wieden of de stoep ijsvrij te maken. Leefloontrekkers enigszins dwingend verleiden tot een gemeenschapsdienst… Het is helemaal verantwoord dat overheden zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden allerlei te begeleiden bij het zoeken en vinden van werk. Uiteraard indien aangepast aan hun mogelijkheden en talenten. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers stelt dit principe niet in vraag… voor zover deze initiatieven en experimenten niet onder de noemer “vrijwilligerswerk” worden geplaatst. lees het standpunt

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact