Samenlevingsdienst is geen vrijwilligerswerk

Het Platform Jongeren voor de Samenleving lanceerde op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger 2015 het idee om een Samenlevingsdienst wettelijk te verankeren. In de pers werd en wordt dit nog te vaak vertaald als ‘vrijwilligersdienst’ of ‘vrijwilligersjaar’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw wenst dat het concept van de Samenlevingsdienst niet onder de noemer vrijwilligerswerk gecatalogeerd wordt. Ontdek meer…

Zijn vrijwilligers bijklussers? Ik dacht het niet. – Eva Hambach

Honderdduizenden vrijwilligers moeten zich in hun koffie verslikt hebben…

… bij het bericht van de staatssecretaris van Fraudebestrijding dat vrijwilligerswerk een vorm van bijklussen is. Puur taaltechnisch kan je de man geen ongelijk geven, vermits Van Dale Online stelt dat bijklussen betekent: ‘extra werken naast de eigenlijke baan, al dan niet zwart‘. In het woord ‘vrijwilligerswerk’ zit het woord ‘werk’, vandaar wellicht de dwaling. Vandaar ook dat we opteren voor het accuratere woord ‘vrijwilligen’. Lees verder

Vrijwilligerswerk en activering. Even het juiste puntje op de ‚i’ zetten

Werklozen stimuleren om onkruid te wieden of de stoep ijsvrij te maken. Leefloontrekkers enigszins dwingend verleiden tot een gemeenschapsdienst… Het is helemaal verantwoord dat overheden zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden allerlei te begeleiden bij het zoeken en vinden van werk. Uiteraard indien aangepast aan hun mogelijkheden en talenten. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers stelt dit principe niet in vraag… voor zover deze initiatieven en experimenten niet onder de noemer “vrijwilligerswerk” worden geplaatst. lees het standpunt

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact