Steek vrijwilligers niet in een verkeerd keurslijf met een overeenkomst!

Hoe zou jij zelf het liefst willen vrijwilligen? Met allerhande regels en clausules die je aan handen en voeten vastbinden? Of in een geest van samenwerking en vertrouwen? Leg dus geen voorwaarden aan je vrijwilligers op, op die je zelf niet zou aanvaarden. Bijvoorbeeld:

  • Een vrijwilliger vrijwilligt al maanden voor een bepaalde organisatie en wil een extra taak uitvoeren. Plots krijgt hij nieuwe voorwaarden op het vlak van medische geschiktheid. Hij moet ineens een uittreksel uit het strafregister Model 2 afleveren,‘omwille van de verzekeringen’. Raar, erg raar. De vrijwilliger haakt af.
  • Een vrijwilliger engageert zich in een organisatie die hem een overeenkomst laat ondertekenen waarin hij belooft nergens anders nog te vrijwilligen…
  • Een vrijwilliger krijgt een contract van meer dan 20 bladzijden. Daar staat in dat hij een boete van 100 euro krijgt als hij niet opdaagt zonder voorlegging van medisch attest. Tja!

Verstandige vrijwilligersovereenkomsten

Zet jij een einddatum in de vrijwilligersovereenkomst? Som je alle dagen van activiteit op?

Je kan een overeenkomst voor een bepaalde duur opstellen met vrijwilligers, natuurlijk. Dan is het verstandig om er toch ook een bepaling in te zetten dat de samenwerking mogelijk eerder stopgezet kan worden, zowel door de vrijwilliger als door de organisatie. Gewoon om paniek te vermijden. Aan de andere kant, als je de vrijwilliger toezegt dat hij op specifieke, concrete dagen kan komen vrijwilligen en je geeft dan de avond voordien aan dat het toch niet nodig is, dan zet je de vrijwilliger op het verkeerde been, dus niet doen!

Denk goed na over hoe je de afspraken formuleert. Bij twijfel kan je zowel inspiratie halen uit de de modeldocumenten, of je laat het ons even nalezen via info@vsvw.be.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact